Θέματα Επικαιρότητας

1201, 2022

Δικαίωση ΙΔΟΧ Περιφέρειας Αττικής

Δικαίωση ΙΔΟΧ Περιφέρειας Αττικής Με απόφαση του γραφείου μας αναγνωρίζεται ότι εργαζόμενοι ως ΙΔΟΧ στην Περιφέρεια Αττικής καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ως εκ τούτου μονιμοποιούνται. Η νίκη αυτή είναι προφανώς σημαντική ιδίως λόγω της χρονικής συγκυρίας, μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί δικαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που μας επέδειξαν οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας, αποδεικνύει περίτρανα το ορθό της στρατηγικής του γραφείου μας και μπορεί να αποτελέσει δείκτη για αντίστοιχες περιπτώσεις συμβασιούχων. Δείτε την απόφαση: Απόφαση 688/2021 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΛΥΡΗΣ [...]

1712, 2021

Δικαίωση Εκπαιδευτικού για Χορήγηση Αδείας ‘Ανευ Αποδοχών και Μετά την Πενταετία

"Αριθμός απόφασης 72/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ (Ακυρωτική Διαδικασία) Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 24 Φεβρουαρίου 2021, με δικαστές τους: Χρήστο Κροντηρά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.), Αικατερίνη Τζουβάρα, Θεόδωρο Τσαλή – Εισηγητή, Εφέτες Δ.Δ., και με γραμματέα τη Μαρία Καραβασίλη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με χρονολογία κατάθεσης 25.09.2020 ( ΑΚ 55/25.09.2013) , της ………., κατοίκου « ως εκ του αντικλήτου της Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 32, διαμένουσας στο Βέλγιο », η οποία παραστάθηκε [...]

1712, 2021

Ακύρωση Πίνακα Επιτυχόντων Προκήρυξης ΑΣΕΠ 16Κ/2017 για το Υπουργείο Πολιτισμού – Διορισμός ΠΕ Αρχαιολόγου κατόπιν Ακύρωσης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

"Αριθμός απόφασης: 1793/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα ΙA΄ Με μέλη τις: Μαρία Κουδουμνάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικα­στηρίων, Σοφία Μαραβελάκη και Ευαγγελία Καραμπά, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Ιουνίου 2021, με γραμματέα τη Φωτεινή Ροζή, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 10-09-2019 αίτηση ακύρωσης (αρ. κατ. ΑΚ 1416/20-09-2019) της ………….., κατοίκου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς, ……………, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθηνών Ηλία Κολλύρη, κατά : α) [...]

1712, 2021

Τελεσίδικη Δικαίωση Συνταξιούχων Αποστράτων για Καταβολή Πλήρους Εφάπαξ από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού (Μ.Τ.Σ. – Ε.ΛΟ.Α.Σ.)

"Αριθμός Απόφασης:2005/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 9ο Μονομελές Αποτελούμενο από τον Αριστοτέλη Ασπρέα, Εφέτη Δ.Δ., και γραμματέα τον Ιωάννη Ρήγα, δικαστικό υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2021 για να δικάσει την με ημερομηνία κατάθεσης 9.7.2020 (ΑΒΕΜ ΕΦ 2122/21.7.2020) έφεση τ ο υ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Στρατού - Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού» (Μ.Τ.Σ. – Ε.ΛΟ.Α.Σ.), που παραστάθηκε με την από 5.5.2021 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 Κ.Δ.Δ., [...]

3006, 2021

Παραπομπή της Υπόθεσης Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Αριθμός 851/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Ε. Αργυρός, Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να δικάσει την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. ………..,…….. και 180……., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Ηλία Κολλύρη (Α.Μ. 25296) κατά του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής [...]

1802, 2021

Νέα δεδομένα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συμβασιούχους

Η απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (έβδομου τμήματος) της 11ης Φεβρουαρίου 2021 είναι σαφές ότι δεν αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά είναι νομικά απολύτως δεσμευτική. Έτσι δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους συμβασιούχους που βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής διεκδίκησης μονιμοποίησής τους ή επιθυμούν να διεκδικήσουν αυτήν, καθώς είναι αυτονόητη η υποχρέωση των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού να σεβαστούν έμπρακτα την απόφαση και να εφαρμόσουν το σκεπτικό της (βλ. αντί πολλών: απόφαση Ολομέλειας ΑΠ 16/2013: «η δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής [...]

2201, 2021

Οι Βασικές Παράμετροι στα Δικαιώματα Εργαζομένου / Εργοδότη σε καιρούς Covid

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως το 2020 - 2021 αποτελεί περίοδο πλήρως συνυφασμένη με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 και της προσπάθειας αναχαίτισής της τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε κυρίως στην οικονομία των κρατών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον κλάδο του Εργατικού Δικαίου. Ως ο κλάδος εκείνος του Δικαίου που σκοπό έχει να επιλύσει το «κοινωνικό ζήτημα» και να εξισορροπήσει τα ομολογουμένως αντικρουόμενα συμφέροντα εργοδότη-εργαζομένου είναι αυτός που [...]

911, 2020

Ενημερωτικό Σημείωμα – Τρόπος Λειτουργίας Δικαστηρίων και Γραφείου ως τις 30/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι παρά το lockdown η εκδίκαση όλων των υποθέσεων στο διοικητικό πρωτοδικείο, διοικητικό εφετείο και ΣτΕ δεν αναστέλλεται. Το αυτό ισχύει εν πολλοίς και για τις υποθέσεις στα αστικά / πολιτικά Δικαστήρια. Όσον αφορά στα ποινικά δικαστήρια αυτά γίνονται εφόσον τίθεται ζήτημα παραγραφής. Η διαδικασία θα γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και χωρίς προφορική ανάπτυξη – αγόρευση των δικηγόρων εγγράφως, με ηλεκτρονική υποβολή αντίστοιχων δικογράφων δηλώσεων, υπομνημάτων, υποβολής φακέλου στοιχείων κλπ. Προϋπόθεση είναι η παροχή [...]

910, 2020

Νομοθετική Ρύθμιση για Μη Καταβολή Παραβόλου Εκπαιδευτικών 1ΓΕ 2ΓΕ και 3ΕΑ /2019

Αξιότιμε κε Υπουργέ Eσωτερικών Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας Σε συνέχεια της επαφής του υπογράφοντος με το ιδιαίτερο γραφείο σας παρακαλούμε όπως δεχθείτε εκ μέρους μου με την ιδιότητά μου ως εντολοδόχου δικηγόρου εκατοντάδων εκπαιδευτικών της προκήρυξης 1ΓΕ, 2ΓΕ και 3ΕΑ/2019 την υποβολή της παρούσας προτάσεως, η οποία αποτελεί προσπάθειά μας να συνδράμουμε τεχνοκρατικά στην διά νομοθετικής ρύθμισης επίλυση του ζητήματος και τούτο ιδίως σε συνέχεια της απάντησης του πρώτου εξ υμών σε κοινοβουλευτική ερώτηση όπου διατυπώθηκε εγγράφως η σχετική πρόθεση. [...]

3009, 2020

Θετικές Δικαστικές Αποφάσεις για τα “Δώρα” Δημοσίων Υπαλλήλων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ υπάρχουν ακόμα δικαστές με υψηλό αίσθημα ευθύνης που απονέμουν δικαιοσύνη σεβόμενοι τον όρκο τους και λειτουργώντας με αληθινή ανεξαρτησία! Η υπόθεση των Δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων ιδίως σε επίπεδο ΙΔΑΧ δεν έχει ακόμα κλείσει. Το γραφείο μας συνεχίζει την δίκαια αυτή νομική διεκδίκηση προχωρώντας σε εκτέλεση των θετικών αποφάσεων [334 και 335/2020] που επέτυχε ως εντολοδόχος δημοσίων υπαλλήλων ιδίως του Υπουργείου Πολιτισμού Με εκτίμηση, Η Λ Ι [...]