Τομείς Δραστηριότητας

Το ΑΣΕΠ κατοχυρώνεται συνταγματικά και λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή. Συχνό είναι, όμως, το φαινόμενο, κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού είτε με γραπτό διαγωνισμό (που προκηρύσσει φορέας ή το ίδιο το ΑΣΕΠ) είτε με σειρά προτεραιότητας (σύστημα μοριοδότησης μέσω ελέγχου του ΑΣΕΠ), να παρεισφρύουν σφάλματα-ελαττώματα στην όλη διαδικασία, που σαν τραγικό αποτέλεσμα έχουν την μη πρόσληψη του υποψηφίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη νομική κάλυψη και υποστήριξη κάθε εμπλεκόμενου με τις ως άνω διαδικασίες του ΑΣΕΠ (πρόσληψη ή ένταξη στους «πίνακες εφεδρείας»), από την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και την προετοιμασία φακέλου έως την υποβολή ένστασης / αίτησης θεραπείας ενώπιον του ΑΣΕΠ ή δικαστικής διεκδίκησης του δικαιώματος για διορισμό ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ΑΣΕΠ.

Η πλούσια εμπειρία μας και η εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για επιτυχές τελικό αποτέλεσμα.

Παροχή ατομικών γνωμοδοτήσεων και αποτελεσματική εξωδικαστική ή δικαστική νομική εκπροσώπηση για υπηρεσιακά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως για ζητήματα: α) μετατάξεων, αποσπάσεων και γενικά μετακίνησης προσωπικού, β) πειθαρχικού δικαίου δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, γ) βαθμολογικές και μισθολογικές διεκδικήσεις (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας, άδειες κλπ). Νομικός σύμβουλος σε ζητήματα πειθαρχικού δικαίου του Συλλόγου εργαζομένων του ΕΤΑΑ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έγκυρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση εκπαιδευτικών και ειδικότερα δημοσίων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών που απασχολούνται σε σχολεία ή φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ή σε κέντρα ξένων γλωσσών για κάθε θέμα που αφορά την πρόσληψη, διορισμό, τοποθέτηση, διάθεση εκπαιδευτικών μέσω ΠΥΣΔΕ και της εν γένει υπηρεσιακής – εργασιακής τους κατάστασης.

Επίσης διαθέτουμε πλούσια πρακτική εμπειρία σε προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της εν γένει εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Οι συνεργάτες του γραφείου μας έχουν χειριστεί με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο που αφορούν καθηγητές, μαθητές και φοιτητές εκπροσωπώντας τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Το γραφείο μας αποτελεί το σταθερό εξωδικαστικό και δικαστηριακό νομικό σύμβουλο και παραστάτη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α – poseepea.blogspot.gr/). Στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε παράγοντα του ευαίσθητου χώρου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, γονέα και εκπαιδευτικού με πλήρη γνώση των νομικών και μη ιδιαιτεροτήτων του χώρου.

Το γραφείο μας έχει υποστηρίξει νομικά τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά ενώσεις εκπαιδευτικών ως π.χ. την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΠΑΣΑΦ), την Επιτροπή Σχολικών Νοσηλευτών, το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), το σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ και χιλιάδες μεμονωμένους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, Φιλολόγους, Γυμναστές, Μαθηματικούς, Φυσικούς – ΡΗ, Θεολόγους κλπ.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία και με προσήλωση στην ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης στον τομέα του δικαίου που αφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων του προσωπικού (ένστολου και μη) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Αναλαμβάνουμε την υπεύθυνη νομική εκπροσώπηση για θέματα στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου και υποθέσεις στρατιωτικού Διοικητικού Δικαίου, όπως ιδίως πειθαρχικά, μεταθέσεις, τακτικές/έκτατκες κρίσεις, εκθέσεις αξιολόγησης, επιδόματα, αποζημιώσεις, φορολογία στρατιωτικού προσωπικού κλπ.).

Το γραφείο μας είχε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει και να συντονίσει με απόλυτη επιτυχία τις εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες που κατέληξαν στο διορισμό 725 δοκίμων πυροσβεστών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το 2014, γεγονός σπάνιο για τα «μνημονιακά χρονικά», με αποτέλεσμα σήμερα 725 νέοι άνθρωποι να εργάζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει εκατοντάδες εν ενεργεία ενστόλους για ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, ιδίως μισθολογικά, πειθαρχικά ζητήματα, θέματα μετατάξεων, διεκδικήσεις μισθολογικές – βαθμολογικές κλπ.

Το γραφείο μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης αναφορικά με ζητήματα που άπτονται συνταξιοδοτικών θεμάτων είτε συμβουλευτικά – καθοδηγητικά είτε και πρακτικά: από την προετοιμασία υποβολής αίτησης προς σύνταξη (συνταξιοδοτικού φακέλου), την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, έως την υποβολή ενστάσεων π.χ. στο ΓΛΚ και τη διεξαγωγή δικών, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης.

Σε συλλογικό επίπεδο έχουμε εκπροσωπήσει ως νομικοί σύμβουλοι στα ανώτατα Δικαστήρια Ενώσεις Αποστράτων (δικαστικές διεκδικήσεις εφάπαξ, μειώσεων συντάξεων κλπ.) αλλά και εκατοντάδες μεμονωμένους συνταξιούχους (εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους) για ποίκιλλα θέματα (π.χ. καταλογισμοί ποσών λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων).

Το γραφείο μας έχει την τιμή της ευθύνης της νομικής υποστήριξης των αντιπροσωπευτικότερων πανελλήνιων ομοσπονδιών και ενώσεων στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων (πάρκα και στέγες) παρέχοντας νομικές υπηρεσίες στην Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. (pospief.gr) και τον ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ. (oikopv.gr). Πρόσφατα εγκαινιάσθηκε αντίστοιχη συνεργασία και με την Ε.Π.Η.Ε. (ephe.gr).
Είμαστε το γραφείο που χιλιάδες παραγωγοί Φ/Β έχουν εμπιστευθεί για την ανατροπή του Ν. 4254/2014 και το οποίο συνεχίζει τον αγώνα αυτό εντός και εκτός Δικαστηρίων, για τα χιλιάδες μέλη των ανωτέρω ενώσεων.
Επιπλέον το γραφείο μας συνεργάζεται σε σταθερή πολυετή βάση με εκατοντάδες μικρές, μεσαίες αλλά και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων επικουρώντας τον επενδυτή σε οποιοδήποτε νομικό ζήτημα ανακύπτει κατά τη λειτουργία του σταθμού.
Εκπροσωπούμε εξωδικαστικά και αν απαιτηθεί και δικαστικά τον εντολέα μας απέναντι στον αντισυμβαλλόμενο (ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ), στην κατασκευάστρια εταιρία, στον συντηρητή, στην πιστώτρια Τράπεζα, στους δημοσίους φορείς (ιδίως Υπουργείο Ανάπτυξης, για θέματα αναπτυξιακού νόμου) και όπου αλλού χρειάζεται.
Ειδοποιός διαφορά του γραφείου μας και σταθερή πρόθεσή μας είναι η παροχή γνήσια ποιοτικών υπηρεσιών στον δύσκολο χώρο της ενέργειας στα Βαλκάνια, προεχόντως με ανθρώπινο πρόσωπο, υπό την έννοια κυρίως της επιστημονικά εμπεριστατωμένης παρουσίασης ρεαλιστικών εναλλακτικών λύσεων σε κάθε πρόβλημα, με τρόπο όμως ταυτόχρονα απλό και κατανοητό για τον εντολέα.

Το γραφείο μας κινείται με πλήρη επάρκεια και αποτελεσματικότητα στον χώρο του φορολογικού δικαίου έχοντας διεκπεραιώσει επιτυχώς ιδίως υποθέσεις φορολογικών προστίμων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Β΄ του ν.2238/1994 όσο και δικαστικώς. Η ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση, η παρακολούθηση των συναφών εξελίξεων αλλά και η βαθιά γνώση της δύσκολης ελληνικής πραγματικότητας αποτελούν στοιχεία που συνδυάζονται με στόχο την αποτελεσματική διεκπεραίωση της εντολής.

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις εκατοντάδων δανειοληπτών επιχειρηματιών και καταναλωτών προβαίνοντας κατόπιν ενδελεχούς μελέτης εκάστης περίπτωσης σε εξατομικευμένη και ενδεδειγμένη προληπτική ή κατασταλτική ενέργεια, κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων σε περιπτώσεις καταχρηστικών απαιτήσεών των τελευταίων προς υπεράσπιση των περιουσιακών δικαιωμάτων των δανειοληπτών αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.