Θέματα Επικαιρότητας

1409, 2020

Αποζημίωση 200.000 ευρώ λόγω Ιατρικής Αμέλειας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Σας ενημερώνουμε ότι σε μια εξαιρετικά δυσχερή, από κάθε πλευρά, υπόθεση που είχε την τιμή να χειρισθεί το γραφείο μας, το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο σε άμεσο χρόνο αναγνώρισε ευθύνη νοσοκομείου ανήκοντος στο δημόσιο σύστημα υγείας προς αποζημίωση των εναγόντων εξαιτίας ιατρικής αμέλειας υπηρετούντος ιατρού του νοσοκομείου αποδίδοντας το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ υπέρ τριών συγγενών. Με εκτίμηση, Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ Δ Ι Κ [...]

1409, 2020

Aντισυνταγματική η Ειδική Εμπειρία – Δικαίωση και Διορισμός Υποψηφίων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το γραφείο μας δικαίωσε υποψηφίους της προκήρυξης 3Κ/2018 για το θέμα της αντισυνταγματικής ειδικής εμπειρίας [βλ. αποφάσεις ΔΕΑ 1322/2020 και 1323/2020] των οποίων πλέον επίκειται ο διορισμός. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ασφαλώς δεδικασμένο - θετικό προηγούμενο για δικαίωση υποψηφίων σε αντίστοιχες προκηρύξεις όπου υπάρχει το ζήτημα της λεγόμενης «ειδικής εμπειρίας». Με εκτίμηση, Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ Δ Ι Κ [...]

2702, 2020

Υπόθεση Εργαζομένων ΕΦΚΑ για Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, με ιδιαίτερη χαρά το γραφείο μας, ανακοινώνει ότι μετά από ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ εξεδόθει η απόφαση [4η συνεδρίαση 5/2/2020] της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι Θετική υπέρ των συμφερόντων των εντολέων μας, εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Το δικαστήριο δέχθηκε τη ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΜΑΣ και αποφάσισε ότι η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 Ν. 4354/2015 Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΙ με απόλυτη καθαρότητα  ότι για τη μισθολογική κατάταξη ο ΕΦΚΑ έπρεπε να λάβει υπόψη το σύνολο της [...]

2702, 2020

Ενημέρωση για Υπόθεση 36μήνου – Έφεση

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή μας για το 36μηνο. Το Δικαστήριο αυτό δίκασε σε πρώτο βαθμό. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 7ο ΓΚΡΟΥΠ. ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΚΡΟΥΠ  ΤΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΜΑΙL TOYΣ. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ EMAIL – ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK. Θεωρούμε ότι η [...]

2611, 2019

Δικαστική Προσφυγή Διεκδίκησης Μονιμοποίησης – Οριστικής Τακτοποίησης Συμβασιούχων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Με βάση την εμπειρία μας θεωρούμε ότι αξίζει η προσπάθεια διεκδίκησης μονιμοποίησής των συμβασιούχων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ μέσω διαδικασίας αγωγής στα εργατικά δικαστήρια των Αθηνών που πρέπει να κατατεθεί το αργότερο εντός τριμήνου από τη λήξη της σύμβασης. Το γραφείο μας έχει ήδη αναλάβει δεκάδες εργαζόμενους σε διάφορους Δήμους της χώρας. Για την συμμετοχή πρέπει να συμπληρωθεί η ακόλουθη φόρμα ανά Δήμο ή ΝΠΔΔ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΛΑΔΟΣ / [...]

2611, 2019

Δικαστική Προσφυγή για την Προκήρυξη 3ΕΑ/2019

Όσον αφορά στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 παρατηρούμε ότι έχει προκύψει μείζον ζήτημα όσον αφορά στην μη [προσήκουσα] καταβολή παραβόλου από μεγάλη μερίδα υποψηφίων.  Ωστόσο το παράβολο δεν θεωρείται ουσιαστικό δικαιολογητικό για το διορισμό, αλλά επιβάλλεται προκειμένου η διοίκηση να μην αναλώνεται με προφανώς αβάσιμες αιτήσεις υποψηφίων, συνεπώς φρονώ ότι η μη καταβολή του ιδίως υπό συνθήκες πλάνης περί τα πράγματα, δεν πρέπει να οδηγήσει σε απόρριψη των αντίστοιχων αιτήσεων. Εξίσου μεγάλη μερίδα υποψηφίων έχει αποκλεισθεί λόγω επουσιώδους τυπικού σφάλματος σε [...]

2611, 2019

Δικαστικές προσφυγές για τον διαγωνισμό 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)

Το γραφείο μας, έχοντας την τιμή εκπροσώπησης υποψηφίων του διαγωνισμού 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) περί Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, επέτυχε πρώτο την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων, με βάση τα οποία αρχικά αποκλεισθέντες υποψήφιοι (αθλητικές δοκιμασίες, όριο ύψους 1.70, υγειονομική καταλληλότητα κλπ) απέκτησαν το δικαίωμα επανένταξης στη διαδικασία του διαγωνισμού. Αυτονόητα, οι πρώτες αυτές [...]

310, 2019

Επιλογή του Γραφείου μας ως Νομικού Εκπροσώπου των μελών του Σ.Ε.Η.Α.Π.Ε.

Επιλογή του γραφείου μας ως νομικού εκπροσώπου των μελών του Συνδέσμου Εταιριών Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [Σ.Ε.Η.Α.Π.Ε.] Κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών του προεδρείου του Συνδέσμου με δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου, αποφάσισε να προτείνει στις Εταιρίες -Μέλη του, τη συνεργασία με το δικηγορικό μας γραφείο για ζητήματα που αφορούν αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ρ.Α.Ε. πρώην «Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.» και νυν «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.» που έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια Δικαστήρια. Με εκτίμηση, Η [...]

210, 2019

Δικαστικές Προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Το γραφείο μας έχει ήδη αναλάβει την δικαστική εκπροσώπηση δεκάδων υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/02.02.2018, 9/09.02.2018, 10/16.02.2018 και 12/06.03.2018, τ. Α.Σ.Ε.Π). Ειδικότερα πέραν των μεμονωμένων περιπτώσεων, έχουν ήδη κατατεθεί δύο [...]

210, 2019

Αναγκαίες Διευκρινίσεις για Προκήρυξη Δικαστικών Υπαλλήλων

Mε την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου που χειρίστηκε σημαντικό μέρος των υποθέσεων που αφορούσαν στην προκήρυξη για τους 404 δικαστικούς υπαλλήλους θεωρώ επιβεβλημένη τη δημοσίευση ορισμένων  αναγκαίων επισημάνσεων, πέραν της αυτονόητης δήλωσης ικανοποίησης μου για την θετική έκβαση της υπόθεσης και τη δικαίωση των προσφευγόντων, σε μια υπόθεση ορόσημο, με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την αξιοπιστία του θεσμού του ΑΣΕΠ ως θεματοφύλακα της αξιοκρατίας: Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι ανέκκλητη βάσει του ισχύοντος νόμου, δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα εξέτασης [...]