home-small

Σημαντική Ενημέρωση

Αξιότιμες κυρίες,  αξιότιμοι κύριοι.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την -προς δημοσίευση στο ΦΕΚ από 15.3.2020- κοινή υπουργική απόφαση τα αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από 16.3.2020 – 27.3.2020. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 27.3.2020 δεν θα γίνει καμία από τις προγραμματισμένες δίκες οι οποίες και θα αναβληθούν όλες.

Έκαστος εντολέας – πελάτης του γραφείου μας είτε σε ατομική είτε σε ομαδική υπόθεση θα λάβει ενημερωτικό σημείωμα στο email του με την οποία θα ενημερώνεται για την νέα δικάσιμο όταν αυτή θα γίνει γνωστή από το δικαστήριο που έχει τη σχετική υποχρέωση αυτεπάγγελτου ορισμού νέας δικασίμου για τα διοικητικά δικαστήρια [Δ. Εφετείο και ΣτΕ] και μετά από ενέργειες του γραφείου μας τις οποίες θα αναλάβουμε για τα αστικά / ποινικά δικαστήρια. Αυτονόητα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για επίσπευση ορισμού εκάστης δικασίμου. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία για όποιον συμμετέχει σε κάποια δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί ή ήταν προγραμματισμένη να κατατεθεί.

Το γραφείο μας έχει τον απόλυτο έλεγχο – εποπτεία για κάθε υπόθεση έχει αναλάβει και δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί για το παραμικρό όσον αφορά στην υπόθεσή του καθώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν δικαιώματα και προθεσμίες για τους εντολείς – πελάτες μας.

Αυτό που σε καμία περίπτωση ΔΕΝ «παγώνει» είναι οι εξωδικαστικές διαδικασίες προς τη Διοίκηση π.χ. Υπουργεία, ΑΣΕΠ [κατάθεση υπομνημάτων, αιτήσεων, αναφορών κλπ] που διεκπεραιώνονται κανονικά καθώς η Διοίκηση προφανώς δεν ανέστειλε τη λειτουργία της αλλά οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Τα προγραμματισμένα ραντεβού ΔΕΝ θα γίνουν εκ του σύνεγγυς για την προστασία όλων μας.

Σε περίπτωση δε ανάγκης για συνάντηση – ραντεβού προς παροχή συμβουλών αυτά θα γίνονται εξ αποστάσεως είτε μέσω skype είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία. Το τηλεφωνικό κέντρο και η Γραμματεία του γραφείου μας  παραμένει σε πλήρη λειτουργία ανοικτή καθημερινές από 0930-2030, όπως επίσης και οι συνεργάτες δικηγόροι του γραφείου μας εργάζονται εξ αποστάσεως. Παρακαλούμε έγγραφα, πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις να ΜΗΝ αποσταλούν το ως άνω χρονικό διάστημα μέσω κούριερ τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Προφανώς μπορούν να αποσταλούν  σκαναρισμένα μέσω email.

Το γραφείο μας εύχεται καλή δύναμη σε όλους και προσοχή στο σημαντικότερο αγαθό, την υγεία!

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Νομικής Παν/ου  Χαϊδελβέργης

Το γραφείο μας αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία από την καθημερινή δικηγορική πρακτική, καθώς και την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση των συνεργαζόμενων Δικηγόρων αναλαμβάνει την έγκυρη εξώδικη ή δικαστική εκπροσώπησή σας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση της υπόθεσης που σας αφορά, από το στάδιο των διαπραγματεύσεων, μέχρι και το ανώτερο ελληνικό ή ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαιτηθεί.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας δραστηριοποιούνται στο χώρο του Δικαίου της Ενέργειας, του Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου (με εξειδίκευση σε υποθέσεις που αφορούν στο ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικούς, ενστόλους και εν γένει δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν: από τη διαδικασία εισόδου στο δημόσιο τομέα, σε κάθε στάδιο της υπηρεσιακής διαδρομής, έως και τη διαδικασία εξόδου από αυτήν, αλλά και μετά από αυτήν, ήτοι τη διαδικασία συνταξιοδότησης) και του Ποινικού Δικαίου (με έμφαση στα οικονομικά εγκλήματα και τα αδικήματα περί την υπηρεσία).

Το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει χιλιάδες μεμονωμένους εντολείς και συνεργάζεται με οργανωμένες συλλογικότητες σε επίπεδο ομοσπονδιών και πανελληνίων επαγγελματικών συλλόγων, διαθέτει, δηλαδή, πλούσια σχετική εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή για την δυναμική υποστήριξη και προώθηση ομαδικών αιτημάτων σε κεντρικό επίπεδο.

Επικαιρότητα