Όλγα Αθ. Συρροθανάση

Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

 • Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College) (1995)
 • Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(1999)
 • Δίπλωμα μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Χαιδελβέργης, Γερμανία (2004).- Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας «Εσωτερική και εξωτερική αμέλεια στο γερμανικό και ελληνικό ποινικό δίκαιο» («Innere und äußere Fahrlässigkeit im deutschen und griechischen Strafrecht»)
 • Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χαιδελβέργης, Γερμανία παρά τω πλευρώ του καθηγητή Dr. iur. Dr. h.c. Thomas Hillenkamp (2007), με θέμα «Η ηθική αυτουργία σε έναν Ευρωπαικό Ποινικό Κώδικα» («Die Regelung der Anstiftung in einem europäischen Modellstrafgesetzbuch»).
 • Αγγλικά: Cambridge Proficiency (1993)
 • Γερμανικά: Grosses Deutsches Sprachdiplom- Goethe Institut (2002)

Hλίας Δ. Κολλύρης

Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, LL.M, MΔΕ – Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003.

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Πτυχίο (2001)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2003). Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Ο θεσμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι συνέπειες από την συνταγματική του κατοχύρωση»
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Γερμανία, Juristische Fakultät (Νομική Σχολή), LL.M. Öffentliches Recht (Δημόσιο Δίκαιο) (2004). Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: „Die Verfassungsfrage im europäischen Verfassungsrecht – Rechtsnatur und Verfassungsfähigkeit der Europäischen Union im Licht des „Vertrags über eine Verfassung für Europa“ (Η σύγχρονη έννοια του Συντάγματος στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου – Η νομική φύση και η συνταγματική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το φως της Συνθήκης για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα)
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Γερμανία, Juristische Fakultät (Νομική Σχολή), Διδακτορική Διατριβή (2007). Θέμα: „Die prüfungsfreien Räume in der Rechnungshofkontrolle – Verfassungsrechtliche Grenzen der öffentlichen Finanzkontrolle durch Rechnungshöfe“ (Τα συνταγματικά και διοικητικά όρια του δημοσιονομικού ελέγχου – Οι εξαιρέσεις από τον (οριζόντιο και κάθετο) έλεγχο του Ομοσπονδιακού και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Συνεδρίων)
 • Βραβείο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998/1999 και 1999/2000 για άριστη ετήσια επίδοση.
 • Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Εργασίας για την Ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας υπό την εποπτεία του Καθηγητή Πάνου Λαζαράτου (ακαδημαϊκό έτος 2000).
 • Α΄ Βραβείο σε ανοικτό προφορικό διαγωνισμό διοικητικού δικαίου μεταπτυχιακών φοιτητών επί αγνώστου θεματικού αντικειμένου ενώπιον εξαμελούς εξεταστικής επιτροπής. (ακαδημαϊκό έτος 2002)
 • Α΄ Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M. και διδακτορική διατριβή) στο εξωτερικό στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου. (2003-2007)
 • Μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου (2009-σήμερα)
 • Εγγεγραμένος στο Μητρώο Νομικών Εμπειρογνωμόνων ως Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Νομικός Σύμβουλος Βαρβακείου Ιδρύματος
 • Αγγλικά: άριστη γνώση.
 • Γερμανικά: άριστη γνώση.

Ψαρρέα Μαρία

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, LL.M. Εργατικού Δικαίου

 

 • Αγγλικά.
 • Γαλλικά.

Αθανασία Αμηρά

Γραμματειακή – Μηχανογραφική Υποστήριξη