Σας ενημερώνουμε ότι παρά το lockdown η εκδίκαση όλων των υποθέσεων στο διοικητικό πρωτοδικείο, διοικητικό εφετείο και ΣτΕ δεν αναστέλλεται.

Το αυτό ισχύει εν πολλοίς και για τις υποθέσεις στα αστικά / πολιτικά Δικαστήρια. Όσον αφορά στα ποινικά δικαστήρια αυτά γίνονται εφόσον τίθεται ζήτημα παραγραφής.

Η διαδικασία θα γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και χωρίς προφορική ανάπτυξη – αγόρευση των δικηγόρων εγγράφως, με ηλεκτρονική υποβολή αντίστοιχων δικογράφων δηλώσεων, υπομνημάτων, υποβολής φακέλου στοιχείων κλπ.

Προϋπόθεση είναι η παροχή έγγραφης εξουσιοδότησης – πληρεξουσίου του πελάτη προς το δικηγόρο, ο εισηγητής Δικαστής να έχει υποβάλλει την αναγκαία προβλεπόμενη εισήγηση και να συναινούν όλοι οι αντίδικοι να συζητηθεί η υπόθεση, με την υποβολή δήλωσης τουλάχιστον την προτεραία της δικασίμου.

Συναφώς το γραφείο μας λειτουργεί σε κανονικούς ρυθμούς και επιμελείται κατά το μέρος που του αναλογεί, ώστε να γίνουν όλες οι προγραμματισμένες δίκες.

Όσον αφορά στα προγραμματισμένα ή νέα ραντεβού αυτά θα γίνονται για το διάστημα της καραντίνας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω των πλατφόρμων Skype / Viber / Zoom.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr