Το γραφείο μας έχει ήδη καταθέσει εφέσεις κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων και απομένουν ακόμα τρεις ομάδες εναγόντων για την ολοκλήρωση της νομικής διεκδίκησης στον α βαθμό. Οι Τράπεζες ομοδικούν και μας υποστηρίζουν κάτι που κατέστη εφικτό μετά από τιτάνια προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες του γραφείου μας. Η ΛΑΓΗΕ, ήδη ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ συνεπικουρούνται από το Δημόσιο. Κρίσιμο είναι ότι δυστυχώς μέχρι και σήμερα το ΣτΕ δεν έχει αποφανθεί για την αρμοδιότητά του καθώς σχετική απόφαση εκκρεμεί ήδη από πέρυσι. Θεωρούμε ότι ενδείκνυται πριν την παράλληλη προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ως θεμιτή και σοβαρή εναλλακτική που έχουμε ήδη προτείνει εξαρχής να αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ καθώς δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των ένδικων αξιώσεων [5ετία από Απρίλιο του 2014]. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά για τα νομικά επιχειρήματα περί παραβίασης του κοινοτικού δικαίου που αφορούν στον ανταγωνισμό και μόνο δεν σημαίνει ότι αλλοιώνεται η βασιμότητα των λοιπών τουλάχιστον επιχειρημάτων περί αντισυνταγματικότητας και παραβίασης λοιπών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου από το ν 4254/2014.

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου