Το ΣτΕ Με την με αριθμό 4303/2015 απόφασή του έκρινε αμετάκλητα ότι το μεταβατικό στάδιο του άρθρου 9 Ν. 3848/2010 είναι Συνταγματικό.

Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους νομικούς ισχυρισμούς του γραφείου μας και απέρριψε τους αντίστοιχους των αιτούντων. Ειδικότερα η παρέμβαση υπέρ της διατήρησης ισχύος της εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών που άσκησε το γραφείο μας έγινε δεκτή και η συναφής αίτηση ακυρώσεως που είχε ασκηθεί από ομάδα εκπαιδευτικών απερρίφθη.

Το ΣτΕ δέχθηκε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση 527/2015 Του ΣτΕ δεν αφορά στους αναπληρωτές αλλά μόνο στους μόνιμους διορισμούς, ως επανειλλημένως και με υπευθυνότητα έχει υποστηρίξει το γραφείο μας. Συνεπώς το υπάρχον σύστημα και οι πίνακες αναπληρωτών ισχύουν ως έχουν για φέτος και για του χρόνου. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά κάθε αντίθετη πληροφορία η οποία ελέγχεται ως ανακριβής και κινούμενη εκ του πονηρού.

Η απόφαση είναι ακόμα ακαθαρόγραφη. Όταν καθαρογραφεί θα αναρτηθεί και στον ιστοτόπο μας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, τους εκατοντάδες εντολείς μας.

Δρ. Ηλίας Κολλύρης