Πρώτο πανελληνίως το γραφείο μας έχει καταθέσει για τους εντολείς του και αναμένει το προσεχές χρονικό διάστημα την έκδοση πράξης της αρμοδίας Επιτροπής του ΣτΕ προκειμένου να εισαχθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο η υπόθεση που αφορά στην επιδίκαση αποζημίωσης, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ, ένεκα ζημίας την οποία έχουν υποστεί, η οποία οφείλεται και συνδέεται αιτιωδώς με:

α) παράνομες πράξεις οργάνων του Δημοσίου, ιδίως δε από την θέσπιση και εφαρμογή νομοθετικών πράξεων, οι οποίες αλλοίωσαν, δυσμενώς, το περιεχόμενο ήδη συναφθείσας, νομίμως, εγγυημένης και καθ΄όλα ισχύουσας σύμβασης, κατά παράβαση, ιδίως, Συνταγματικών διατάξεων, της Ενωσιακής Νομοθεσίας που διέπει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές και σχετικών διατάξεων της Ε.Σ.Δ.Α,

β) την παράνομη παράλειψη οργάνων της ΡΑΕ, της ΔΕΗ, του Δημοσίου και της ΛΑΓΗΕ, ήδη ΔΑΠΕΕΠ, τα οποία δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, που, ευχερώς, όφειλαν να είχαν λάβει για την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των εντολεών μας με το να διατηρείται υγιής και ισοσκελισμένος ο Ειδικός Λογαριασμός των Α.Π.Ε., ως είχαν και ρητή νομική υποχρέωση (βάσει του Εθνικού Δικαίου) αλλά και βάσει του 1ου Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α.

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου