Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες.

Το γραφείο μας είχε την τιμή να εκπροσωπήσει συναδέλφους σας επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008 και να κερδίσει την σχετική υπόθεση με σοβαρή επιχειρηματολογία που υιοθετήθηκε στο ακέραιο από το Δικαστήριο, χωρίς να τίθενται ζητήματα ευλόγου χρόνου ή άλλα δικονομικά προβλήματα.

Επίσης πρώτο το γραφείο μας πίεσε ουσιαστικά το Υπουργείο με την άσκηση εμπεριστατωμένης δεύτερης προσφυγής στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην γνωστή πλέον τροπολογία περί διορισμού τους.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αν το Υπουργείο λειτουργούσε με χρηστότητα όφειλε μετά την 527/2015 απόφαση του ΣτΕ να καλέσει όλους τους επιτυχόντες και μετά από τήρηση διοικητικής διαδικασίας να διοριστούν όσοι πραγματικά αδικήθηκαν, κάτι το οποίο όμως δεν έπραξε, όπερ συνεπάγεται ότι μόνο δικαστικά μπορεί να διεκδικηθεί αυτό και δη ονομαστικά.

Πλέον κατά το μέρος που έκαστος εκπαιδευτικός επιτυχών διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 παραλείπεται από διορισμό και εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά και το δικό του διορισμό και τούτο διότι μόνο έτσι θα καταστεί δυνατό να αποκατασταθεί η αξιοκρατία και η ισότητα ευκαιριών.

Θεωρούμε ότι κάθε καλόπιστος αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση αυτή έχει σφοδρές πιθανότητες επιτυχίας.

Το γραφείο μας ήδη συνεργάζεται με δεκάδες συναδέλφους σας που δεν είχαν ποτέ διεκδικήσει τα δικαιώματά τους ή τα διεκδίκησαν με λάθος στρατηγική και προετοιμάζει μεθοδικά και με σοβαρότητα δεύτερη ομαδική προσφυγή.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αναλυτικής πρότασης συνεργασίας επικοινωνήστε με το γραφείο μας.