Το γραφείο μας, έχοντας την τιμή εκπροσώπησης υποψηφίων του διαγωνισμού 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) περί Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, επέτυχε πρώτο την έκδοση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων, με βάση τα οποία αρχικά αποκλεισθέντες υποψήφιοι (αθλητικές δοκιμασίες, όριο ύψους 1.70, υγειονομική καταλληλότητα κλπ) απέκτησαν το δικαίωμα επανένταξης στη διαδικασία του διαγωνισμού.
Αυτονόητα, οι πρώτες αυτές θετικές δικαστικές μάχες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται όσοι έχουν αποκλειστεί να διεκδικήσουν δικαστικά το δικαίωμά τους σε διορισμό.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr