Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας δέχτηκε την αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής και υποχρεώνει την καθ’ ης να αποδέχεται την εργασία των αιτούντων, καταβάλλοντας αντιστοίχως τον αναλογούντα πλήρη μισθό, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αριθμό κατάθεσης 1645/433/27-5-2022 ενώ ορίζει χρόνο συζήτησης της ανωτέρω αίτησης την 9.11.2022.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου 32  • 10673  Αθήνα • Ελλάδα
Τηλ: 2103608504 – 2103643637 • Fax: 2103608509
Info: www.koliris.gr