Με θετική απόφαση προσωρινών μέτρων που επέτυχε το γραφείο μας οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ COVID επιστρέφουν στην εργασία τους μέχρι την κύρια δίκη που θα γίνει στις 23/9/2022.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου 32  • 10673  Αθήνα • Ελλάδα
Τηλ: 2103608504 – 2103643637 • Fax: 2103608509
Info: www.koliris.gr