Επιλογή του γραφείου μας ως νομικού εκπροσώπου των μελών του Συνδέσμου Εταιριών Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [Σ.Ε.Η.Α.Π.Ε.]

Κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών του προεδρείου του Συνδέσμου με δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου, αποφάσισε να προτείνει στις Εταιρίες -Μέλη του, τη συνεργασία με το δικηγορικό μας γραφείο για ζητήματα που αφορούν αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ρ.Α.Ε. πρώην «Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.» και νυν «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.» που έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr