Όσον αφορά στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 παρατηρούμε ότι έχει προκύψει μείζον ζήτημα όσον αφορά στην μη [προσήκουσα] καταβολή παραβόλου από μεγάλη μερίδα υποψηφίων.  Ωστόσο το παράβολο δεν θεωρείται ουσιαστικό δικαιολογητικό για το διορισμό, αλλά επιβάλλεται προκειμένου η διοίκηση να μην αναλώνεται με προφανώς αβάσιμες αιτήσεις υποψηφίων, συνεπώς φρονώ ότι η μη καταβολή του ιδίως υπό συνθήκες πλάνης περί τα πράγματα, δεν πρέπει να οδηγήσει σε απόρριψη των αντίστοιχων αιτήσεων.

Εξίσου μεγάλη μερίδα υποψηφίων έχει αποκλεισθεί λόγω επουσιώδους τυπικού σφάλματος σε ένα τετραγωνίδιο της ηλεκτρονικής αίτησης ενώ η επίμαχη ιδιότητα έχει ήδη δηλωθεί σε άλλο σημείο αυτής [π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι].

Φυσικά αν το ΑΣΕΠ δεν αποδεχθεί στα πλαίσια της αναλογικότητας τις αντίστοιχες ενστάσεις επιβάλλεται να διεκδικηθεί η υπόθεση δικαστικώς στο Ακυρωτικό Εφετείο στα πλαίσια ομαδικής προσφυγής εντός 60νθήμερης προθεσμίας μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων γιατί η αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας δεν μπορεί να εξικνείται μέχρι του σημείου της τυπολατρείας σε βάρος της αξιοκρατίας.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr