Το γραφείο μας έχει ήδη αναλάβει την δικαστική εκπροσώπηση δεκάδων υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/02.02.2018, 9/09.02.2018, 10/16.02.2018 και 12/06.03.2018, τ. Α.Σ.Ε.Π).

Ειδικότερα πέραν των μεμονωμένων περιπτώσεων, έχουν ήδη κατατεθεί δύο ομαδικές προσφυγές αφενός για πολύτεκνους / τέκνα πολυτέκνων που δεν μοριοδοτήθηκαν κατά τρόπο αντίθετο προς όσα έχει γνωμοδοτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη αλλά και κατά τρόπο ευθέως αντισυνταγματικό αφετέρου αναφορικά με το ζήτημα της αντισυνταγματικής ειδικής προσαύξησης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Αμφότερες οι υποθέσεις έχουν κεφαλαιώδη θεσμική σημασία για την αξιοπιστία του ΑΣΕΠ ως θεματοφύλακα της αξιοκρατίας καθώς θα αποτελέσουν δείκτη για αντίστοιχες υποθέσεις.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr