Το γραφείο μας τιμώντας την εντολή κατόχων φ/β στέγης προσέφυγε πρώτο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατάφερε μετά από επανειλημμένες παραστάσεις στην αρμόδια Επιτροπή να επιτύχει εισαγωγή της υπόθεσης στο ΣτΕ και ημερομηνία δικασίμου 07.10.2019 (δείτε σχετικό έγγραφο) οπότε και θα δικάσουμε την υπόθεση κατά του NEW DEAL.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι όσοι δεν έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια μπορούν να το πράξουν με το γραφείο μας. Για διατύπωση οικονομικής και στρατηγικής πρότασης συνεργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθημερινές ώρες 09:30-20:30.