Θέματα Επικαιρότητας

3006, 2021

Παραπομπή της Υπόθεσης Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Αριθμός 851/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Ε. Αργυρός, Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να δικάσει την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. ………..,…….. και 180……., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Ηλία Κολλύρη (Α.Μ. 25296) κατά του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής [...]

1802, 2021

Νέα δεδομένα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συμβασιούχους

Η απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (έβδομου τμήματος) της 11ης Φεβρουαρίου 2021 είναι σαφές ότι δεν αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά είναι νομικά απολύτως δεσμευτική. Έτσι δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους συμβασιούχους που βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής διεκδίκησης μονιμοποίησής τους ή επιθυμούν να διεκδικήσουν αυτήν, καθώς είναι αυτονόητη η υποχρέωση των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού να σεβαστούν έμπρακτα την απόφαση και να εφαρμόσουν το σκεπτικό της (βλ. αντί πολλών: απόφαση Ολομέλειας ΑΠ 16/2013: «η δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής [...]

2201, 2021

Οι Βασικές Παράμετροι στα Δικαιώματα Εργαζομένου / Εργοδότη σε καιρούς Covid

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως το 2020 - 2021 αποτελεί περίοδο πλήρως συνυφασμένη με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 και της προσπάθειας αναχαίτισής της τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε κυρίως στην οικονομία των κρατών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον κλάδο του Εργατικού Δικαίου. Ως ο κλάδος εκείνος του Δικαίου που σκοπό έχει να επιλύσει το «κοινωνικό ζήτημα» και να εξισορροπήσει τα ομολογουμένως αντικρουόμενα συμφέροντα εργοδότη-εργαζομένου είναι αυτός που [...]

911, 2020

Ενημερωτικό Σημείωμα – Τρόπος Λειτουργίας Δικαστηρίων και Γραφείου ως τις 30/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι παρά το lockdown η εκδίκαση όλων των υποθέσεων στο διοικητικό πρωτοδικείο, διοικητικό εφετείο και ΣτΕ δεν αναστέλλεται. Το αυτό ισχύει εν πολλοίς και για τις υποθέσεις στα αστικά / πολιτικά Δικαστήρια. Όσον αφορά στα ποινικά δικαστήρια αυτά γίνονται εφόσον τίθεται ζήτημα παραγραφής. Η διαδικασία θα γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και χωρίς προφορική ανάπτυξη – αγόρευση των δικηγόρων εγγράφως, με ηλεκτρονική υποβολή αντίστοιχων δικογράφων δηλώσεων, υπομνημάτων, υποβολής φακέλου στοιχείων κλπ. Προϋπόθεση είναι η παροχή [...]

910, 2020

Νομοθετική Ρύθμιση για Μη Καταβολή Παραβόλου Εκπαιδευτικών 1ΓΕ 2ΓΕ και 3ΕΑ /2019

Αξιότιμε κε Υπουργέ Eσωτερικών Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας Σε συνέχεια της επαφής του υπογράφοντος με το ιδιαίτερο γραφείο σας παρακαλούμε όπως δεχθείτε εκ μέρους μου με την ιδιότητά μου ως εντολοδόχου δικηγόρου εκατοντάδων εκπαιδευτικών της προκήρυξης 1ΓΕ, 2ΓΕ και 3ΕΑ/2019 την υποβολή της παρούσας προτάσεως, η οποία αποτελεί προσπάθειά μας να συνδράμουμε τεχνοκρατικά στην διά νομοθετικής ρύθμισης επίλυση του ζητήματος και τούτο ιδίως σε συνέχεια της απάντησης του πρώτου εξ υμών σε κοινοβουλευτική ερώτηση όπου διατυπώθηκε εγγράφως η σχετική πρόθεση. [...]

3009, 2020

Θετικές Δικαστικές Αποφάσεις για τα “Δώρα” Δημοσίων Υπαλλήλων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ υπάρχουν ακόμα δικαστές με υψηλό αίσθημα ευθύνης που απονέμουν δικαιοσύνη σεβόμενοι τον όρκο τους και λειτουργώντας με αληθινή ανεξαρτησία! Η υπόθεση των Δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων ιδίως σε επίπεδο ΙΔΑΧ δεν έχει ακόμα κλείσει. Το γραφείο μας συνεχίζει την δίκαια αυτή νομική διεκδίκηση προχωρώντας σε εκτέλεση των θετικών αποφάσεων [334 και 335/2020] που επέτυχε ως εντολοδόχος δημοσίων υπαλλήλων ιδίως του Υπουργείου Πολιτισμού Με εκτίμηση, Η Λ Ι [...]

1409, 2020

Αποζημίωση 200.000 ευρώ λόγω Ιατρικής Αμέλειας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Σας ενημερώνουμε ότι σε μια εξαιρετικά δυσχερή, από κάθε πλευρά, υπόθεση που είχε την τιμή να χειρισθεί το γραφείο μας, το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο σε άμεσο χρόνο αναγνώρισε ευθύνη νοσοκομείου ανήκοντος στο δημόσιο σύστημα υγείας προς αποζημίωση των εναγόντων εξαιτίας ιατρικής αμέλειας υπηρετούντος ιατρού του νοσοκομείου αποδίδοντας το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ υπέρ τριών συγγενών. Με εκτίμηση, Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ Δ Ι Κ [...]

1409, 2020

Aντισυνταγματική η Ειδική Εμπειρία – Δικαίωση και Διορισμός Υποψηφίων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το γραφείο μας δικαίωσε υποψηφίους της προκήρυξης 3Κ/2018 για το θέμα της αντισυνταγματικής ειδικής εμπειρίας [βλ. αποφάσεις ΔΕΑ 1322/2020 και 1323/2020] των οποίων πλέον επίκειται ο διορισμός. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ασφαλώς δεδικασμένο - θετικό προηγούμενο για δικαίωση υποψηφίων σε αντίστοιχες προκηρύξεις όπου υπάρχει το ζήτημα της λεγόμενης «ειδικής εμπειρίας». Με εκτίμηση, Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ Δ Ι Κ [...]

2702, 2020

Υπόθεση Εργαζομένων ΕΦΚΑ για Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, με ιδιαίτερη χαρά το γραφείο μας, ανακοινώνει ότι μετά από ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ εξεδόθει η απόφαση [4η συνεδρίαση 5/2/2020] της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι Θετική υπέρ των συμφερόντων των εντολέων μας, εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Το δικαστήριο δέχθηκε τη ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΜΑΣ και αποφάσισε ότι η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 Ν. 4354/2015 Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΙ με απόλυτη καθαρότητα  ότι για τη μισθολογική κατάταξη ο ΕΦΚΑ έπρεπε να λάβει υπόψη το σύνολο της [...]

2702, 2020

Ενημέρωση για Υπόθεση 36μήνου – Έφεση

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή μας για το 36μηνο. Το Δικαστήριο αυτό δίκασε σε πρώτο βαθμό. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 7ο ΓΚΡΟΥΠ. ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΚΡΟΥΠ  ΤΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΜΑΙL TOYΣ. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ EMAIL – ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK. Θεωρούμε ότι η [...]