Δικηγορικό Γραφείο ΚΟΛΛΥΡΗΣ - ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ